COVID-19 - Madagascar

Mise en ligne le : 6 avr. 2020


Situation par Province

16839 Cas confirmés
14664 Guéris (87.08%)

Décès : 227

24 sept. 2020


Cas confirmés : +24 - Guéris : +45 - Décès : +1


20 mars 2020 - 24 sept. 2020

Cas confirmés quotidiens par lieux
image/svg+xml 0 232 349 523 582
Antananarivo
12065
+6
Ambohidratrimo 14
Antananarivo-atsimondrano 25
Antananarivo-avaradrano 7
Manjakandriana 3
Fenoarivobe 4
Tsiroanomandidy 165
Arivonimamo 71
Miarinarivo 3
Soavinandriana 5
Ambatolampy 4
Antsirabe I 249
Antsirabe Ii 3
Betafo 3
Mandoto 1
Antananarivo 11558
Fianarantsoa
502
+1
Ambatofinandrahana 1
Manandriana 2
Ambositra 72
Fandriana 1
Vangaindrano 3
Farafangana 2
Fianarantsoa 280
Ihosy 18
Ivohibe 1
Ifanadiana 13
Manakara 84
Mananjary 1
Vohipeno 4
Lalangina 4
Antsiranana
606
+9
Ambanja 36
Ambilobe 50
Antsiranana I 317
Antsiranana Ii 15
Nosy-be 18
Andapa 34
Antalaha 14
Sambava 114
Vohemar 12
Mahajanga
588
+0
Kandreho 4
Maevatanana 31
Ambato Boeni 1
Mahajanga I 331
Marovoay 7
Analalava 1
Antsohihy 106
Mampikony 5
Mandritsara 23
Port-berge 15
Maintirano 1
Toliary
386
+3
Ambovombe 7
Bekily 1
Tsihombe 3
Amboasary Sud 1
Toliara I 178
Toliara Ii 1
Miandrivazo 3
Morondava 94
Taolanaro 94
Toamasina
1643
+5
Andilamena 4
Vatomandry 4
Mahanoro 1
Toamasina II 6
Toamasina I 797
Vavatenina 4
Fenerive Est 59
Soanierana Ivongo 3
Mananara Nord 3
Sainte-marie 12
Moramanga 223
Amparafaravola 47
Ambatondrazaka 398
Anosibe An'ala 1
UNKNOWN
234
+0
UNKNOWN 234

Source officielle

Cas cumulés

Pointez le curseur sur une courbe pour afficher les valeurs chiffrées.

Cas journaliers

Pointez le curseur sur un rond en couleur pour afficher sa valeur.

Réseaux sociaux

Loading
Loading

Translations, Design & collection data by @Andy A - Dev. by @Miary - Icons made by flag-icons, svgrepo.com, Linector from www.flaticon.com