COVID-19 - Madagascar

Mise en ligne le : 6 avr. 2020


Situation par Province

13131 Cas confirmés
10068 Guéris (76.67%)

Décès : 134

6 août 2020


Cas confirmés : +304 - Guéris : +350 - Décès : +7


20 mars 2020 - 6 août 2020

Cas confirmés quotidiens par lieux
image/svg+xml 0 232 349 523 582
Antananarivo
9925
+247
Ambohidratrimo 14
Antananarivo-atsimondrano 25
Antananarivo-avaradrano 7
Manjakandriana 3
Tsiroanomandidy 97
Arivonimamo 68
Miarinarivo 3
Soavinandriana 2
Ambatolampy 1
Antsirabe I 98
Antananarivo 9674
Fianarantsoa
223
+9
Manandriana 2
Ambositra 23
Fandriana 1
Vangaindrano 3
Farafangana 2
Fianarantsoa 155
Ihosy 5
Ivohibe 1
Ifanadiana 3
Manakara 10
Mananjary 1
Vohipeno 2
Lalangina 4
Antsiranana
115
+2
Ambanja 26
Ambilobe 9
Antsiranana I 42
Nosy-be 17
Andapa 19
Antalaha 4
Sambava 8
Vohemar 1
Mahajanga
321
+10
Kandreho 4
Maevatanana 22
Ambato Boeni 1
Mahajanga I 217
Analalava 1
Antsohihy 13
Mampikony 5
Mandritsara 1
Port-berge 10
Toliary
207
+6
Ambovombe 2
Tsihombe 2
Toliara I 113
Toliara Ii 1
Morondava 15
Taolanaro 74
Toamasina
1305
+28
Andilamena 4
Vatomandry 1
Mahanoro 1
Toamasina II 6
Toamasina I 780
Vavatenina 4
Fenerive Est 59
Soanierana Ivongo 3
Mananara Nord 3
Sainte-marie 12
Moramanga 197
Amparafaravola 6
Ambatondrazaka 143
Anosibe An'ala 1
UNKNOWN
228
+0
UNKNOWN 228

Source officielle

Cas cumulés

Pointez le curseur sur une courbe pour afficher les valeurs chiffrées.

Cas journaliers

Pointez le curseur sur un rond en couleur pour afficher sa valeur.

Réseaux sociaux

Loading
Loading

Translations, Design & collection data by @Andy A - Dev. by @Miary - Icons made by flag-icons, svgrepo.com, Linector from www.flaticon.com