COVID-19 - Madagascar

Releases on : Apr 6, 2020


Situation by Province

17691 Confirmed cases
16261 Recovered (91.92%)

Death : 244

Oct 24, 2020


Confirmed cases : +158 - Recovered : +86 - Death : +6


Mar 20, 2020 - Oct 17, 2020

Daily cases by area
image/svg+xml 0 232 349 523 582
Antananarivo
12222
+26
Ambohidratrimo 14
Antananarivo-atsimondrano 25
Antananarivo-avaradrano 7
Manjakandriana 3
Fenoarivobe 4
Tsiroanomandidy 165
Arivonimamo 72
Miarinarivo 3
Soavinandriana 5
Ambatolampy 4
Antsirabe I 260
Antsirabe Ii 7
Betafo 3
Mandoto 1
Antananarivo 11700
Fianarantsoa
566
+17
Ambatofinandrahana 1
Manandriana 2
Ambositra 75
Fandriana 1
Vangaindrano 3
Farafangana 2
Fianarantsoa 309
Ihosy 98
Ivohibe 1
Ifanadiana 14
Manakara 96
Mananjary 1
Vohipeno 4
Lalangina 4
Antsiranana
821
+39
Ambanja 38
Ambilobe 50
Antsiranana I 267
Antsiranana Ii 21
Nosy-be 19
Andapa 37
Antalaha 16
Sambava 158
Vohemar 14
Mahajanga
616
+6
Kandreho 4
Maevatanana 31
Ambato Boeni 1
Mahajanga I 195
Marovoay 7
Analalava 1
Antsohihy 110
Mampikony 5
Mandritsara 23
Port-berge 15
Maintirano 14
Toliary
518
+16
Ambovombe 7
Bekily 1
Tsihombe 3
Amboasary Sud 1
Sakaraha 9
Toliara I 212
Toliara Ii 1
Miandrivazo 4
Morondava 109
Taolanaro 105
Toamasina
1703
+7
Andilamena 4
Vatomandry 4
Mahanoro 1
Toamasina II 6
Toamasina I 799
Vavatenina 4
Fenerive Est 60
Soanierana Ivongo 3
Mananara Nord 3
Sainte-marie 13
Moramanga 226
Amparafaravola 53
Ambatondrazaka 211
Anosibe An'ala 1
UNKNOWN
236
+0
UNKNOWN 236

Official source

Cumulated cases

Hover over a curve to display the figures.

Daily cases

Hover over a colored circle to display its value.

Social network

Loading
Loading

Translations, Design & collection data by @Andy A - Dev. by @Miary - Icons made by flag-icons, svgrepo.com, Linector from www.flaticon.com