COVID-19 - Madagascar

Famoahana ny tranonkala : 2020 Apr 6


Tsinjara isam-paritra

17691 Misy Coronavirus
16261 Sitrana (91.92%)

Maty : 244

2020 Okt 24


Misy Coronavirus : +158 - Sitrana : +86 - Maty : +6


2020 Mar 20 - 2020 Okt 17

Tranga isan'andro isam-paritra
image/svg+xml 0 232 349 523 582
Antananarivo
12222
+26
Ambohidratrimo 14
Antananarivo-atsimondrano 25
Antananarivo-avaradrano 7
Manjakandriana 3
Fenoarivobe 4
Tsiroanomandidy 165
Arivonimamo 72
Miarinarivo 3
Soavinandriana 5
Ambatolampy 4
Antsirabe I 260
Antsirabe Ii 7
Betafo 3
Mandoto 1
Antananarivo 11700
Fianarantsoa
566
+17
Ambatofinandrahana 1
Manandriana 2
Ambositra 75
Fandriana 1
Vangaindrano 3
Farafangana 2
Fianarantsoa 309
Ihosy 98
Ivohibe 1
Ifanadiana 14
Manakara 96
Mananjary 1
Vohipeno 4
Lalangina 4
Antsiranana
821
+39
Ambanja 38
Ambilobe 50
Antsiranana I 267
Antsiranana Ii 21
Nosy-be 19
Andapa 37
Antalaha 16
Sambava 158
Vohemar 14
Mahajanga
616
+6
Kandreho 4
Maevatanana 31
Ambato Boeni 1
Mahajanga I 195
Marovoay 7
Analalava 1
Antsohihy 110
Mampikony 5
Mandritsara 23
Port-berge 15
Maintirano 14
Toliary
518
+16
Ambovombe 7
Bekily 1
Tsihombe 3
Amboasary Sud 1
Sakaraha 9
Toliara I 212
Toliara Ii 1
Miandrivazo 4
Morondava 109
Taolanaro 105
Toamasina
1703
+7
Andilamena 4
Vatomandry 4
Mahanoro 1
Toamasina II 6
Toamasina I 799
Vavatenina 4
Fenerive Est 60
Soanierana Ivongo 3
Mananara Nord 3
Sainte-marie 13
Moramanga 226
Amparafaravola 53
Ambatondrazaka 211
Anosibe An'ala 1
UNKNOWN
236
+0
UNKNOWN 236

Tarehimarika ofisialy

Fivoaran'ny tranga

Ampandalovy eo amin'ny tsipika iray ny kitondro raha hijery ny tarehimarika.

Tranga isan'andro

Ampandalovy eo amin'ny teboka miloko ny kitondro ahitana ny lanjan'isa.

Tambazotra sosialy

Loading
Loading

Translations, Design & collection data by @Andy A - Dev. by @Miary - Icons made by flag-icons, svgrepo.com, Linector from www.flaticon.com